Kaj je vlada pod vostvom SMC naredila za vaše kraje?

BOLJŠA SLOVENIJA SE POZNA PRI VAS DOMA

VE1 KRANJ

 • Bled Pričetek izgradnje severne razbremenilne ceste na Bledu. - V bistvu se že končuje. Poleg tega pa je podpisana pogodba o sodelovanju o izgradnji kolesarske mreže med Bledom, Bohinjem, in ostalimi okoliškimi občinami Gorenjske.

 • Kranj V kranjski porodnišnici so se pričela obnovitvena dela, vezana na celovito prenovo bolnišničnih prostorov. - Narejena je bila obvoznica mimo Brnika in kolesarske povezave. Načrtujejo se še posodobitev krožišča na vzhodni vpadnici v Kranj ter kolesarska mreža.

 • Tržič Z brezplačnim prenosom 200.000 evrov vrednega zemljišča med Zadrago in Križami z MGRT na občino Tržič omogočena izgradnja nove kolesarske poti Tržič-Naklo-Kranj. - S semaforji je bilo opremljeno zelo obremenjeno križišče v Tržiču proti Križam in Golniku.

 • Škofja Loka Izboljšana cestna povezava do Ljubljane in dokončana južna škofjeloška obvoznica proti Poljanski dolini. - Popravljenih je bilo še nekaj cest v občini Škofja Loka in okoliških (Dolenja vas-Poljane, Železniki). Odprt je bil nov oddelek v srednji šoli v Škofji Loki kot osnovo za izobraževanje kadrov za zelo uspešno podjetje Domel.

 • Kamnik Sofinancirana izgradnja nove atletske steze in sintetične podlage na stadionu v Mekinjah. - Izvedeni so bili regulacijski in protipoplavni ukrepi na reki Motnišnici.

VE 2 POSTOJNA

 • Tolmin Osem milijonov evrov vredna obnova Kanina razglašena za projekt državnega pomena.

 • Piran Dosežen dogovor z občani, ki so ostali na hrvaški strani po razglasitvi arbitraže.

 • Izola Z dokončanim predorom Markovec omogočen brezvinjetni sistem na odseku med Koprom in Izolo, s čimer je vlada obalno cesto vrnila ljudem.

 • Škofja Loka Izboljšana cestna povezava do Ljubljane in dokončana južna škofjeloška obvoznica proti Poljanski dolini.

 • Koper Začetek gradnje drugega tira pomeni trajno rešitev uspešnega razvoja Luke Koper.

 • Sežana Sprejet je bil Zakon o kobilarni Lipica.

 • Postojna Odprtje Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij v okviru Šolskega centra Postojna.

 • Nova Gorica Začetek gradnje bolnišničnega oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora.

 • Ajdovščina Gradnja krožišč v Vipavi in v Ajdovščini ter sanacija hitre ceste.

VE 3 LJUBLJANA - CENTER

 • Cerknica S preselitvijo centra za socialno delo in urad
a za delo pod eno streho so se zmanjšali stroški za delovanje.

 • Škofljica Polni AC priključek Šmarje Sap in prva faza ureditve prometa skozi Škofljico.

 • Ljubljana Vlada je v prestolnivi podprla kar 34 projektov za sonaravni razvoj okolja in sodobno ureditev prometa, protipoplavno zaščito, ravnanje z odpadki, energetsko obnovo stavb ter obnovo in izgradnjo kulturnih, izobraževalnih in športnih objektov.

 • Medvode Popravilo mostu v Mednem, sanacija vodotokov in državne ceste skozi Zbilje. - Prenovljena je bila cesta Vodice - Moste, prenovljena celotna kanalicacija na tej trasi.

 • Dobrova-Polhov Gradec V občini Dobrova-Polhov Gradec se izvajajo regulacijski in protipoplavni ukrepi na reki Gradaščici in pritokih.

VE 4 LJUBLJANA - BEŽIGRAD

 • Kočevje Spodbude za visoko-tehnološko investicijo japonske tovarne robotov Yaskawa. - Jaskawa je med tem že podpisala pogodbo z občino in MGRZ in MI za razširitev še nezgrajene tovarne, ki bo zaposlovala (poleg obljubljenih 300) še dodatnih 150 - 200 delavcev. Odprto je bilo gozdno-lesno podjetje Slovenski gozd, končuje se izgradnja železniške povezave do Kočevja, vloženih je bilo 4 mio € v razvoj podjetja Melamin, odprt je bil nov oddelek na srednji šoli v Kočevju, ki bo vzgajal kadre za novonasltala podjetja.

 • Litija 100 novih delovnih mest z novim proizvodnim obratom družbe Herz Kovina v Šmartnem pri Litiji .

 • Ljubljana Z novelo Zakona o glavnem mestu se je prestolnici končno povišal delež financiranja države.

 • Domžale Izgradnja telovadnice v Srednji šoli Domžale.

VE 5 CELJE

 • Celje Izgradnja športne dvorane Kajuh ob I. gimnaziji Celje. Izgradnja Urgentnega centra Celje in nadaljevanje novogradnje k Splošni bolnišnici Celje. Pripravljen Zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline. Nadgradnja železniške proge Celje – Zidani Most. Izgradnja športne dvorane Kajuh ob I. gimnaziji Celje. Izgradnja Urgentnega centra Celje in nadaljevanje novogradnje k Splošni bolnišnici Celje.

 • Dravograd Rekonstrukcija ceste Dravograd – Vič do državne meje z Avstrijo ter obnova cest Dravograd – Ožbalt in Dravograd – Mislinja. Pridobitev dovoljenja za kolesarsko pot skozi center Dravograda. Izgradnja Dravske kolesarske poti.

 • Medvode Popravilo mostu v Mednem, sanacija vodotokov in državne ceste skozi Zbilje.

 • Mežiška dolina Izgradnja Kulturnega doma Kotlje (v teku). Obnova strehe na laboratoriju Stare železarne. Vzpostavitev srednješolskega programa metalurški tehnik. Vzpostavitev srednješolskega program farmacevtski tehnik. Obnova ceste v Žerjavu (v teku).

 • Slovenj Gradec Odobrena gradnja nove stavbe za Šolski center Slovenj Gradec in gradnja telovadnice za OŠ Mislinja. - obnova cestišča in ureditev pločnika na relaciji Raduše – Podgorje in začetek gradnje krožišča v Šmartnem (v teku). Obnova ceste Mislinja. Dovže, obnova več odsekov ceste na Kope in drugih cest v Mislinjski in Dravski dolini (v teku).

 • Prevalje 7 milijonov evrov za investicijo Lek Novartis na Prevaljah.

 • Radlje ob Dravi Čistilna naprava Muta, regijski poligon za gasilce v Radljah ob Dravi (v teku), izgradnja mostu v Vuhred

 • Velenje Pričetek pripravljalnih del za izgradnjo in ohranitev samostojnosti Bolnišnice Topolšica.

 • Žalec Ureditev krožišč pri avtocestnem izvozu Žalec in Zlati križ ter Latkova vas. Sprejet DPN za 3. razvojno os od Šentruperta do Velenja.

 • Šentjur Rekonstrukcija ceste Dole- Ponikva- Dolga Gora (1. etapa R3- 687/7207; skupna dolžina: 3,8 km): pričetek gradnje 2019. Obnova Laško - Breze - Šentjur/ Krožišče pri Aspari: pričetek gradnje 2018. Navezovalna cesta Dramlje - Šentjur: pričetek gradnje po 2019. Rekonstrukcija ceste Šentjur - Dobovec / ureditev G"-102/1275 skozi Stopče v dolžini 950 metrov. Modernizacija ceste R3-682/1441 Loka - Ledinščica od km 4+100 do km 5+150 in 6+620 do km 7+110. Nadomestna gradnja mostu čez Pešnico v Dolah (CE0148) na R1-234/1280 v km 0.300. Gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Šentjurju (CE0065) na R2-423/1226 v km 0,083.

 • Šmartno ob Paki Preplastitev vozišča na cesti R2-426, odsek 7949 Gorenje-Rečica-Letuš, od km 1,520.

 • Šoštanj Obnova ceste R2-425/1266 Šoštanj - Zavodnje: etapa1 od km 7+700 do km 8+150. Ohranitev bolnišnice Topolšica kot samostojne entitete.

 • Gomilsko Podpisan memorandum o predvideni investiciji škotske družbe BSW, ki bo v izgradnjo lesno predelovalnega centra na Gomilskem vložila 40 mio EUR ter s tem zagotovila 170 novih delovnih mest.

 • Nazarje Ohranitev urgentnega centra v Zgornji Savinjski dolini. Popravilo lesenega mostu na cesti R3-697/5514 v km 7.145.

 • Luče Rekonstrukcija regionalne ceste R2-428/1250 Luče – Sestre Logar, od km 2+240 do km 2+340 in km 2+990 do km 3+317. Rekonstrukcija regionalne ceste R2-428/1250 Luče – Sestre Logar, od km 2+240 do km 2+340 in km 2+990 do km 3+317.

 • Mozirje Preplastitev vozišč na cestah R1-225/1247 Mozirje-Soteska, R2-426/1269 Pesje-Gorenje. Izgradnja krožnega križišča "GAJ" v Mozirju (R1-225/1248 Radmirje -Mozirje, km 10,500 -11,302).

 • Solčava Sanacija brežine ¨Sestre Logar¨ na cesti R2-428/1252 Sestre Logar – Pavličevo sedlo od km 0,705 do km 0,850.

 • Rogaška slatina Obnova vozišča s hladno reciklažo na cesti G2-107, odsek 1276 Podplat-Rogatec od km 6+970 v dolžini 3.550m.

 • Kozje Rekonstrukcija mostu čez Bistrico v Ledinščici (CE0180) na R3-682/1441 v km 9,15.

 • Trbovlje Ureditev odsekov regionalnih cest R1-221/1220 Bevško – Trbovlje in R1-223/1229 Bevško – Most čez Savo.

 • Vojnik Preplastitev ceste R3-693, odsek 2302 Nova cerkev-Socka-Vitanje od km 1,770 do km 4,000.

VE 6 NOVO MESTO

 • Bela Krajina Znižanje brezposelnosti: v Črnomlju z 21,3 % na 12,6 %, v Metliki s 16,4 % na 12 %, v Semiču s 15,2 % na 11,2 %.

 • Novo mesto Dokončanje urgentnega centra v Novem mestu in energetska sanacija objektov.

 • Trebnje Odprtih preko 300 novih delovnih mest.

 • Krško Obnova Zdolske ceste in izgradnja mostu čez Savo v Krškem.

 • Brežice Dokončana hidroelektrarna Brežice s protipoplavno zaščito.

 • Sevnica Zgrajena osnovna šola Tržišče, razširjeni pa osnovni šoli Boštanj in Sevnica.

 • Laško Priprava protipoplavnih ukrepov, ki že desetletja grozijo prebivalcem.

 • Hrastnik Bolnišnica Trbovlje in Zdravstveni dom Hrastnik bosta z novimi razpisi specializacij dobili mlade zdravnike.

 • Trbovlje Usklajena pogodba o izgradnji elektrarn na srednji Savi, od katerih bo ena zgrajena v Trbovljah.

 • Zagorje ob Savi Ustanovljena nova razvojna agencija za pomoč gospodarstvu in obrtnikom.

VE 7 MARIBOR

 • Maribor Spodbude za strateško investicijo Magna Steyr. Začetek gradnje mariborske južne obvoznice. Obnova mariborskega Železniškega kolodvora. Odprtje Urgentnega centra v UKC Maribor. Dispečerski center nujne medicinske pomoči z nujno helikoptersko pomočjo na širšem območju Maribora. Investicija v novo lakirnico podjetja Palfinger v Mariboru. Izgradnje podvoza na križanju z železniško progo na Ljubljanski ulici (vlada je 29. 5. 2018 dokončno potrdila projekt gradnje cestnega podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru; sofinancerski delež DRSI) - ob pomoči pristojnih državnih institucij na območju Mestne občine Maribor izvedena dela vzdrževanja cest v skupni vrednosti več kot 1.300.00,00 EUR. Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za železniško progo Maribor – Šentilj (državna meja). V SMC smo dosegli, da smo tik pred sprejemom državnega prostorskega načrta, ki bo natančno definiral razvoj prostora med mestom Maribor in letališča Edvarda Rusjana ter izgradnjo železniškega tira za potrebe logistike. Izgradnja 1,3-kilometrske kolesarske steze in pločnik na relaciji Miklavž-Dobrovce. Izgradnja krožišča v Dupleku.

 • Šmarje pri Jelšah Kolesarska pot med Rogaško Slatino in Podčetrtkom.

 • Slovenska Bistrica Nov šolski program Metalurg na srednji šoli Slovenska Bistrica.

 • Slovenske Konjice S krožiščem Ulipi poskrbljeno za večjo varnost.

 • Ruše Hram kulture Arnolda Tovornika v Selnici in športni park v Rušah.

 • Ruše (Selnica ob Dravi) Izgradnjo pločnika skozi občino Selnica ob Dravi in urejen nov priključek na glavno cesto v območju samega jedra naselja (rekonstrukcija ceste skozi Selnico ob Dravi bo izvedena Obnovljeno je vozišče glavne ceste skozi Selnico in komunalna infrastruktura v naselju. V sklopu projekta bo urejena tudi prometna varnost). Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Selnici ob Dravi v občini izgradili nov kanalizacijski sistem in novo čistilno napravo kapacitete 5.000 PE (populacijskih enot) – (opomba: Vrednost celotnega projekta Zgornja Drava znaša 37.094.153,00 € in ga delno financira Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno pa stroške pokrivajo občinski proračuni.). Dravska kolesarska pot.

VE 8 PTUJ

 • Lendava Postavitev paviljona EXPO, gradnja južne murskosoboške obvoznice in elektrifikacija železniške proge Pragersko – Hodoš. Preplastitev cest, dokončanje kolesarke poti do Dobrovnika.

 • Ormož Nov zaposlitveni center, ki danes zaposluje že deseterico težje zaposljivih invalidnih oseb.

 • Ljutomer Izgradnja nadvozov čez železnico v Ljutomeru in modernizacija železniške proge.

 • Pesnica Objekta na območju mejnega prehoda Šentilj z ministrstva prenesena v občinsko last.

 • Ptuj Zgrajena avtocesta Šentilj-Gruškovje. Pričetek gradnje ceste z elementi hitre ceste Ptuj-Ormož, sicer načrtovane šele leta 2025. Zagotovljena sredstva za resnejšo revitalizacijo gradu Borl v sklopu projekta Natura 2000 in sanacijo podora pod gradom. V Zavrču in Cirkulanah je zdravnik odslej 5 dni v tednu.

 • Murska Sobota Postavitev paviljona EXPO, gradnja južne murskosoboške obvoznice, elektrifikacija železniške proge Pragersko – Hodoš. Sanacija povezovalne ceste Slovenija Avstrija, ki jo je poškodoval plaz v Fikšincih. Odprtje urgentnega centra Splošne bolnišnice Murska Sobota in 12 dodatnih zaposlitev. Podaljšanje veljavnosti zakona o razvojni podpori pomurski regiji do leta 2019. Nepovratna sredstva (MGRT) za več kot 60 Pomurskih podjetij zgolj v letu 2017.

 • Gornja Radgona Sanacija povezovalne ceste Slovenija Avstrija.