Volilna enota 1 - KRANJ

Maruša Škopac

Maruša Škopac

Diplomirana ekonomistka, poslanka državnega zbora.
Za prenovo Srednje šole Jesenice in izgradnjo novih delavnic in telovadnice za srednjo šolo ter za financiranje Gimnazije Jesenice.
Volilni okraj 1 - Jesenice
Bojan Križ

Bojan Križ

Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na MJU
Da bo triperesna deteljica Bled-Bohinj-Gorje vodilna destinacija kvalitetnega turizma, podjetništva in zagonskih podjetij za mlade.
Volilni okraj 2 - Radovljica
Marija Kozomara

Marija Kozomara

Finančna inšpektorica v Finančni upravi RS.
Projekt lokalne samooskrbe bom predstavljala tako strokovni kot širši javnosti.
Volilni okraj 3 - Radovljica II
Štefan Skalar

Štefan Skalar

Pravnik, upokojeni kriminalist.
Z drugimi gorenjskimi poslanci se bom zavzel za Univerzo na Gorenjskem.
Volilni okraj 4 - Kranj I
Mateja Udovč

Mateja Udovč

Diplomirana ekonomistka, zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve.
Poskrbeti moramo za varnosti ljudi in njihovega premoženja.
Volilni okraj 5 - Kranj II
Alenka Bradač

Alenka Bradač

Diplomirana ekonomistka, magistrica poslovodenja in organizacije.
Prizadevala si bom, da Kranj z Gorenjsko univerzo postane prepoznaven tudi po ustanovah, ki nudijo odlično izobraževanje.
Volilni okraj 6 - Kranj III
Andreja Potočnik

Andreja Potočnik

Kot poslanka v Državnem zboru predsedovala odboru za gospodarstvo.
Slovenci si moramo nehati nagajati in delati vsi skupaj za dobrobit naše prelepe dežele.
Volilni okraj 7 - Tržič
Janez Demšar

Janez Demšar

Z ustanovitvijo Gorenjske univerze bomo uspešneje povezovali znanje in gospodarstvo.
Z ustanovitvijo Gorenjske univerze bomo uspešneje povezovali znanje in gospodarstvo.
Volilni okraj 9 - Škofja Loka II
Aljaž Žumer

Aljaž Žumer

Diplomirani politolog, svetovalec v kabinetu ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Močno gospodarstvo krepi našo Slovenijo, zato bom temu posvečal največ časa.
Volilni okraj 10 - Kamnik
Marko Velikanje

Marko Velikanje

Diplomirani ekonomist, inženir strojništva.
Posebej si bom prizadeval za prepoznavnost idrijsko-cerkljanske regije na področju kulturnega turizma.
Volilni okraj 11 - Idrija

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Sandi Jesenko

Sandi Jesenko

Diplomant Fakultete za družbene vede.
Zavzemal se bom za zeleno Posočje, digitalne vasi, zdravje ljudi in pravično državo.
Volilni okraj 1 - Tolmin
Andrej Korenika

Andrej Korenika

Vodja bančne poslovalnice v Kopru.
Na našem območju je dialog najboljša pot do iskanja dobrih rešitev.
Volilni okraj 2 - Piran
Gregor Perič

Gregor Perič

Podžupan Izole.
Za vrnitev zemljišč lokalnim skupnostim in trajnostno kmetijsko politiko ter premišljeno ohranjanje kulturne krajine.
Volilni okraj 3 - Izola
Mateja Šukalo

Mateja Šukalo

Višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Kopru.
S pravočasno izgradnjo drugega tira bomo povečali konkurenčno prednost Luke Koper.
Volilni okraj 4 - Koper I
Bojan Tavčar

Bojan Tavčar

Diplomant Fakultete za pomorstvo in promet.
Najbolj aktiven bom na področjih agrarnih skupnosti, oljkarstva in infrastrukture.
Volilni okraj 5 - Koper II
Nastja Brelih

Nastja Brelih

Diplomirana pedagoginja, podiplomski študij menedžmenta javnega sektorja.
Za hitro izgradnjo 2. tira, posodobitev železniškega omrežja in obnovo cest.
Volilni okraj 6 - Sežana
Karl Sakelšek

Karl Sakelšek

Upokojeni višji dentist, veteran vojne za Slovenijo.
Zavzemal se bom za dejavnosti, ki prispevajo k vključevanju starejših v družbo
VO 7 Ilirska Bistrica
Erika Dekleva

Erika Dekleva

Za socialno varnost in visoko kakovost življenja za vse generacije.
Za socialno varnost in visoko kakovost življenja za vse generacije.
VO 8 Postojna
Robert Gajser

Robert Gajser

Diplomirani ekonomist in inženir strojništva.
Z vlaganji v industrijske in obrtne cone bo več možnosti za nastanek novih podjetij.
VO 9 Nova Gorica I
Vasja Medvešček

Vasja Medvešček

Diplomirani sociolog, direktor doma upokojencev.
Nujno je potrebno zagotoviti sredstva za prenovo šempeterske bolnišnice.
VO 10 Nova Gorica II
Tjaša Krička

Tjaša Krička

Diplomantka Upravne univerze v Ljubljani.
Najbolj pereča so nova delovna mesta in stanovanjska stiska mladih.
VO 11 Ajdovščina

Volilna enota 3 - LJUBLJANA CENTER

Milan Jurkovič

Milan Jurkovič

Diplomirani varstvoslovec, veteran vojne za Slovenijo.
Lotili se bomo projektov s področja varovanja naravnega okolja in prostora.
VO 1 Logatec
Valerija Mojca Frank

Valerija Mojca Frank

Diplomirana upravna organizatorka.
S posebno skrbnostjo se moramo posvetiti sanaciji po požaru v Kemisu.
VO 2 Vrhnika
Jure Leben

Jure Leben

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo.
Največ lahko prispevam pri razvoju področij okolja, prostora in infrastrukture.
VO 3 Ljubljana Vič-Rudnik I
Monika Gregorčič

Monika Gregorčič

Diplomirana ekonomistka, zaposlena v kabinetu predsednika vlade.
Z znižanjem progresije na dohodninski lestvici bodo neto plače višje.
VO 4 Ljubljana Vič-Rudnik II
Miro Cerar

Miro Cerar

Predsednik vlade.
Mirna in stabilna Slovenija je najboljša garancija, da bo res bolje za vse.
VO 5 Ljubljana Vič-Rudnik III
Petra Ložar

Petra Ložar

Vodja oddelka za promocijo na Uradu Vlade RS za komuniciranje.
Ljudje so siti neskončnega obračunavanja s preteklostjo.
VO 6 Ljubljana Vič-Rudnik IV
Saša Tabaković

Saša Tabaković

Poslanec DZ, stalni član igralskega ansambla SNG Drama v Ljubljani.
S stroko in civilno družbo do boljših rešitev na področju izobraževanja in kulture.
VO 7 Ljubljana Center
Mitja Horvat

Mitja Horvat

Doktor pravnih znanosti, kot poslanec DZ predsedoval Mandatno-volilni komisiji.
Ugodnejši najem stanovanj za mlade, tudi z vzpostavitvijo stanovanjskih zadrug.
VO 8 Ljubljana Šiška I
Jani Möderndorfer

Jani Möderndorfer

Poslanec DZ, nekdanji podžupan Mestne občine Ljubljana.
Uveljavitev sheme mladih raziskovalcev za gospodarstvo in povečanje sredstev za raziskave in razvoj.
VO 9 Ljubljana Šiška II
Simon Zajc

Simon Zajc

Poslanec DZ.
Za višje subvencije za javni potniški promet in za brezplačne vrtce leto pred šolo.
VO 10 Ljubljana Šiška III
Alenka Žavbi Kunaver

Alenka Žavbi Kunaver

Nekdanja predsednica Zveze dijakov Slovenije.
Za dodatne možnosti financiranja projektov prek razpisov ter za hitrejše cestne povezave.
VO 11 Ljubljana Šiška IV

Volilna enota 4 - LJUBLJANA BEŽIGRAD

Božidar Peteh

Božidar Peteh

Diplomant Fakultete za družbene vede.
Za odpravo državne lastnine kmetijskih zemljišč in gozdov na Kočevskem.
VO 1 Kočevje
Mircho H. Mavrin

Mircho H. Mavrin

Direktor za inovativne trajnostne rešitve, ekolog, eden od pobudnikov akcije Očistimo Slovenijo.
Direktor za inovativne trajnostne rešitve, ekolog, eden od pobudnikov akcije Očistimo Slovenijo.
VO 2 Ribnica
Peter Gašperšič

Peter Gašperšič

Minister za infrastrukturo.
Nadaljevali bomo s posodabljanjem cestne in železniške infrastrukture ter celostno uredili poplavno varnost.
VO 3 Grosuplje
Monika Gregorčič

Monika Gregorčič

Zavarovalniška agentka.
Prizadevala si bom za dvig minimalne plače in za pravično vrednoteno delo: za pošteno delo pošteno plačilo!
VO 4 Litija
Anja Jankovič

Anja Jankovič

Diplomirana pravnica.
Prizadevala si bom, da se v obrobje Ljubljane prelije več razvojnih sredstev.
VO 5 Ljubljana Moste-Polje I
Dragan Matić

Dragan Matić

Doktor zgodovinskih znanosti, poslanec DZ.
Prizadeval si bom za sprejetje zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ.
VO 6 Ljubljana Moste-Polje II
Lucija Šenkinc

Lucija Šenkinc

Svetovalka v DZ na področju infrastrukturnih in okoljskih politik ter zdravja.
Fokus naslednjega mandata je država blaginje za vse pod enakimi pogoji.
VO 7 Ljubljana Moste-Polje III
Dušan Verbič

Dušan Verbič

Magister pravnih znanosti, nekdanji načelnik Upravne enote Ljubljana.
Izboljšati moramo življenjsko okolje in varnost, še posebej starejših.
VO 8 Ljubljana Bežigrad I
Milan Brglez

Milan Brglez

Predsednik Državnega zbora.
Le z roko v roki med državo in glavnim mestom lahko izboljšamo kakovost življenja v Ljubljani.
VO 9 Ljubljana Bežigrad II
Tadeja Savnik

Tadeja Savnik

Upravna inšpektorica višja svetnica na Inšpektoratu za javni sektor MJU.
Upravne postopke bomo še poenostavili in zakonodajo naredili jasnejšo.
VO 10 Domžale I
Kamal Izidor Shaker

Kamal Izidor Shaker

Poslanec DZ.
Z obvoznico Mengeš–Trzin bomo zagotovili varnost in čistejše okolje.
VO 11 Domžale II

Volilna enota 5 - CELJE

Anita Koleša

Anita Koleša

Poslanka DZ.
Lokalnemu okolju v prihodnjih štirih letih napovedujem nov investicijski zagon.
VO 1 Šentjur pri Celju
Matevž Jug

Matevž Jug

Diplomirani ekonomist.
Poskrbeli bomo za zdravje ljudi z okoljsko sanacijo Celjske kotline.
VO 2 Celje I
Janja Sluga

Janja Sluga

Poslanka DZ.
Nadaljevanje boja za Celjanke in Celjane, ki si zaslužijo zdravo in varno okolje.
VO 3 Celje II
Nejc Šporin

Nejc Šporin

Svetovalec predsednika vlade za digitalno komuniciranje.
Z jamranjem mladi ne bomo oblikovali prihodnosti. Treba je biti aktiven!
VO 4 Žalec I
Mihaela Anclin

Mihaela Anclin

Svetovalka na UPI – ljudski univerzi Žalec.
Zgraditi moramo 3. razvojno os in s tunelom povezati Savinjsko dolino z Zasavjem.
VO 5 Žalec II
Mojca Rep

Mojca Rep

Članica nadzornega odbora Občine Šoštanj.
Uresničiti želimo evropsko pobudo za pametne vasi in z razvojem podeželja povečati stopnjo samooskrbe.
VO 6 Mozirje
Breda Kolar

Breda Kolar

Diplomirana ekonomistka in uslužbenka Finančnega urada Velenje.
Posebej si bom prizadevala, da bo 3. razvojna os čimprej dokončana.
VO 7 Velenje I
Bojan Kugonič

Bojan Kugonič

Vodja centra Mercator Tehnika v Mariboru.
Zavzemal sem bom za pridobivanje domačih in tujih investicij na področju razvoja turizma in gospodarskih dejavnosti v Šaleški dolini.
VO 8 Velenje II
Ivan Škodnik

Ivan Škodnik

Poslanec DZ, dolgoletni ravnateljSrednje gostinsko turistične in lesarske šole.
Narediti moramo več za ponovni zagon lesne industrije na Koroškem.
VO 9 Slovenj Gradec
Danilo Anton Ranc

Danilo Anton Ranc

Diplomirani inženir lesarstva, Energetski manager leta 2006.
Zagotoviti boljše življenje in čisto okolje vsem prebivalcem Mežiške doline.
VO 10 Ravne na Koroškem
Ferdo Abraham

Ferdo Abraham

Podpredsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško.
Trudil si bom pritegniti v Dravsko dolino izobraževalni center za kakovostna delovna mesta.
VO 11 Radlje ob Dravi

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Iztok Štefanič

Iztok Štefanič

Diplomant FDV, vodja sekretariata stranke SMC.
Dokončati moramo južni del 3. razvojne osi, vključno s predorom pod Gorjanci.
VO 1 Ćrnomelj
Mojca Špec Potočar

Mojca Špec Potočar

Direktorica Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.
Zavzemala se bom za regionalni razvoj malega gospodarstva in za uspešno črpanje evropskih sredstev.
VO 2 Novo mesto I
Urška Ban

Urška Ban

Univerzitetna diplomirana ekonomistka, poslanka.
Južni del tretje razvojne osi bo prinesel nove razvojne možnosti, optimiziral poslovanje podjetij in povečal varnost v prometu.
VO 3 Novo mesto II
Vida Šušteršič

Vida Šušteršič

Univerzitetna diplomirana inženirka geodezije.
Prizadevala si bom za izgradnjo viadukta v Zidanem mostu ter obvoznice na Mirni in v Mokronogu.
VO 4 Trebnje
Igor Zorčič

Igor Zorčič

Univerzitetni diplomirani pravnik, poslanec.
Za nova delovna mesta v Brežicah, izgradnjo HE Mokrice in razvoj cestne infrastrukture.
VO 5 Brežice
Nicole Radermacher

Nicole Radermacher

Izvršna direktorica podjetja Eventim.
Pričeti moramo z izgradnjo drugega bloka NEK in skladišča za nuklearne odpadke.
VO 6 Krško
Franc Pavlin

Franc Pavlin

Upokojenec.
Zastopal bom potrebe in možnosti občine Sevnica in regije Posavje.
VO 7 Sevnica
Marija Minka Zupanc

Marija Minka Zupanc

Zdravstveni tehnik.
Usmerjenost v razvoj turizma je prava pot za razvoj Laškega in Radeč.
VO 8 Laško
Vojka Šergan

Vojka Šergan

Poslanka Državnega zbora.
Ena mojih ključnih prioritet bo doseči gradnjo novega doma za ostarele na novi lokaciji v Hrastniku.
VO 9 Hrastnik
Jože Ovnik

Jože Ovnik

Sin rudarja in matere gospodinje, veteran vojne za Slovenijo.
V kandidaturi za poslanca vidim priložnost, da storim nekaj za trboveljsko dolino, za mojo domovino.
VO 10 Trbovlje
Marjan Dolinšek

Marjan Dolinšek

Poslanec DZ, v vojni za Slovenijo poveljeval enoti TO na Kumu.
Prizadeval si bom za obnovo cest v občini in za izgradnjo tehnološkega parka.
VO 11 Zagorje ob Savi

Volilna enota 7 - MARIBOR

Zdravko Počivalšek

Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
V Ljubljani bom vaš glas, saj ga Kozjansko in Obsotelje potrebujeta.
VO 1 Šmarje pri Jelšah
Zoran Košič

Zoran Košič

Inženir varstva okolja in komunale.
Naš del Pohorja in Haloz kar kliče po zelenem turizmu.
VO 2 Slovenska Bistrica
Špela Sovič

Špela Sovič

Lastnica zobne ordinacije.
V naš okoliš bom privedla nove projekte, ki bodo prispevali k blaginji vseh.
VO 3 Slovenske Konjice
Sanja Miljuš Herman

Sanja Miljuš Herman

Diplomirana pravnica.
Za boj proti korupciji, organiziranemu in gospodarskemu kriminalu.
VO 4 Ruše
Helena Kujundžić Lukaček

Helena Kujundžić Lukaček

Samostojna podjetnica.
S kakovostnimi delovnimi mesti moramo poskrbeti, da bodo mladi ostali doma, ne pa odhajali na delo v tujino.
VO 5 Maribor I
Ksenija Korenjak Kramar

Ksenija Korenjak Kramar

Kot poslanka DZ vodila slovensko delegacijo v Svetu Evrope v Strasbourgu.
Strateško moramo podpreti razvoj turizma, razvijati zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo.
VO 6 Maribor II
Drago Peklar

Drago Peklar

Diplomirani pravnik v pokoju, veteran vojne za Slovenijo.
Vse dokler bo severovzhodna regija zapostavljena, Slovenija ne bo napredovala.
VO 7 Maribor III
Gregor Židan

Gregor Židan

Ekonomki tehnik, nekdanji nogometni reprezentant, nogometni trener.
Za izboljšanje statusa športnikov, športnih delavcev, navijačev in stanja športne infrastrukture.
VO 8 Maribor IV
Jasna Murgel

Jasna Murgel

Doktorica pravnih znanostti, poslanka DZ.
Še naprej si bom prizadevala za lajšanje položaje najšibkejših v družbi, posebej invalidov in otrok s posebnimi potrebami.
VO 9 Maribor V
Branislav Rajić

Branislav Rajić

Poslanec DZ, podpredsednik Kinološke zveze Slovenije.
Pohorju moramo vrniti blišč turističnega in športnega bisera in oživiti mestno jedro ter obale Drave.
VO 10 Maribor VI
Damir Orehovec

Damir Orehovec

Profesor matematike in fizike.
Da ustavimo beg naših ljudi v tujino in jim omogočimo dostojno življenje doma.
VO 11 Maribor VII

Volilna enota 8 - PTUJ

Darko Horvat

Darko Horvat

Zaposlen v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
Kot vaš človek v Ljubljani bom aktivno prispeval k razvoju našega domačega okolja.
VO 1 Lendava
Mojca Žnidarič

Mojca Žnidarič

Svetovalka na Zavodu RS za zaposlovanje.
Ključno bo pridobiti nova delovna mesta, predvsem za ženske.
VO 2 Ormož
Aleksander Kavčič

Aleksander Kavčič

Poslanec DZ.
Za izgradnjo novih kolesarskih povezav med večjimi kraji in turističnimi centri.
VO 3 Ljutomer
Milan Osterc

Milan Osterc

Upokojeni pravnik, Naj prostovoljec Slovenije leta 2017.
Zavzemal se bom za neodtujljivo pravico do pokojnine in možnost plačanega dela tudi po upokojitvi.
VO 4 Murska Sobota I
Dušan Radič

Dušan Radič

Ekonomist, radijski voditelj, poslanec.
Za nadaljnji infrastrukturni in gospodarski razvoj Pomurja, za cenovno dostopnejšo lokalno pridelano hrano in razvoj turizma na podeželju.
VO 5 Murska Sobota II
Vera Granfol

Vera Granfol

Profesorica sociologije in slovenskega jezika s književnostjo.
Mladim, ki so ključnega pomena za razvoj naše regije, je treba dati krila in možnosti, da bodo ostali doma.
VO 6 Gornja Radgona
Tilen Štefanec

Tilen Štefanec

Diplomiral na Fakulteti za zdravstvo.
Vso svojo energijo bom vložil v razvoj inovativnih zamisli, ki bodo Slovenske gorice povzdignile v vrh slovenske razvitosti.
VO 7 Lenart
Jasna Drozg

Jasna Drozg

Inženirka logistike.
Prizadevala si bom za dvig povprečnine za razvoj lokalne samouprave.
VO 8 Pesnica
Marta Tuš

Marta Tuš

Profesorica pedagogike in mediatorka.
Naši prioriteti sta končati cesto Ptuj-Ormož in zgraditi Urgentni center na Ptuju.
VO 9 Ptuj I
Dejan Bračko

Dejan Bračko

Vzgojitelj predšolskih otrok, zaposlen na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za družinam prijazno delovno okolje in odpravo prekarnosti.
VO 10 Ptuj II
Jernej Golc

Jernej Golc

Direktor zavoda Podeželsko razvojno jedro Halo.
Z ukrepi za obmejna problemska območja bomo spodbujali gospodarstvo, kmetijstvo in lokalne skupnosti.
VO 11 Ptuj III