Nagovor dr. Milana Brgleza

Za prestolnico po meri človeka

Dr. Milan Brglez

Ljubljana je, kot pravi župan Zoran Janković, najlepše mesto na svetu.
Sam se s tem kar strinjam, a menim, da bo treba za to narediti še nekaj korakov. Čeprav poslanke in poslanci v Državnem zboru sicer nimamo neposrednih pristojnosti za sprejem odločitev npr. o obnovi cest v občinah ali izgradnji novega vrtca, se bom v novem mandatu zavzel za pet strateških projektov, pomembnih za dvig kakovosti življenja v Ljubljani, imajo pa tudi širši pomen za vso Slovenijo.

1. Ljubljana: mesto po meri človeka

Moja želja je, da bi bila Ljubljana ne samo Mesto Heroj, ampak mesto, kjer bo Človek lahko med Ljudmi. Za prestolnico države je pomembno, da se v njej počuti doma prav vsak – ne glede na njegovo svetovnonazorsko prepričanje ali drugo osebno okoliščino. Ljubljana je odprto mesto, prav je, da svojo odprtost še bolj razširja in krepi. Mesto mora tako kot politika služiti ljudem. Zato se bom v Državnem zboru zavzemal, da bi Ljubljana v sodelovanju z državo ponujala še več aktivnosti za različne skupine ljudi, sploh za tiste najbolj ranljive. Pa tudi za to, da bi Ljubljana bila zgled odprtosti in integriranosti. Ne samo drugim krajem po Sloveniji, ampak tudi mestom izven naših meja. V današnjem času, ki je izrazito nepredvidljiv, je prav, da se spet vprašamo o temeljnih vrednotah, ki nas določajo. Svoboda, solidarnost, sodelovanje. Ne glede na to, kdo smo, od kod prihajamo in kaj želimo. Vsak od nas je edinstven. In vsak ima svoje potenciale. Prav je, da v Ljubljani vsak najde svoje mesto, kjer bo spoštovan, zaželen, sprejet in razumljen. Ljubljana to zna in Ljubljana to zmore.

2. Izgradnja nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II)

Glavnega mesta in njegove odprtosti ni brez kritične miselnosti. Da pa to vzgajamo, potrebujemo primerne prostore za razvijanje intelektualnih sposobnosti ne samo tistih, ki še študirajo, ampak vseh nas. Letos mineva 31 let od prvih resnih pobud za izgradnjo NUK II. Leta 2012 je bila na mednarodnem natečaju izbrana arhitekturna rešitev za izgradnjo NUK II, a je zanj namenjen prostor še vedno parkirišče, stari NUK pa se stiska v premajhnih prostorih. Že davno premajhna so tudi skladišča, kjer NUK skladišči nacionalno bogastvo. Zato je v naslednjem mandatu nujno začeti z izgradnjo NUK II. S tem ne bomo okrepili le naše samostojnosti in samobitnosti, ampak tudi intelektualni potencial ter omogočili, da se Slovenija umesti med intelektualno najbolj razvite države.

3. Izgradnja tramvaja ali metroja, ki bi povezoval glavne ljubljanske vpadnice

Če želimo, da Ljubljana ohrani status zelene prestolnice, moramo na tem področju narediti več. Seveda pri tem sledim 10. členu Ustave, ki pravi, da je Ljubljana glavno mesto Slovenije. Država mora torej bolj podpreti razvoj glavnega mesta, tako s finančnimi viri kot s projektnimi idejami. Kajti le z roko v roki med državo in mestom lahko izboljšamo kakovost življenja v Ljubljani in Ljubljano naredimo še bolj zeleno, bolj varno ter bolj zdravo.

4. Okrepitev področij mirujočega prometa ter izgradnja novih parkirišč

Prometni režim v Ljubljani je bil zasnovan še v časih, ko so družine imele največ en avto. Danes je situacija popolnoma drugačna. Vsi, ki se kdaj peljemo po Dunajski ulici ali Vojkovi ulici v času prometne konice, vemo, kako dolgo je včasih potrebno za le nekaj sto metrov. Sam menim, da bi mesto Ljubljana, s pomočjo države, to lahko rešilo na enostaven način. Žal do sedaj tudi država ni naredila dovolj, da bi podprla napore mesta Ljubljane za rešitev teh prometnih zamaškov. Država in mesto morata narediti vse, da avtomobili ne bodo parkirani po zelenicah, včasih celo ob otroških igriščih, hkrati pa morata sodelovati tudi pri politiki umirjanja prometa in pogostejši rabi javnih transportnih sredstvih.

5. Pokrit olimpijski bazen

Plavanje ima v Ljubljani bogato, krepko več kot pol stoletja staro tradicijo. V njenih plavalnih klubih so se kalili nekateri najuspešnejši slovenski plavalci in plavalke, ki so v Evropi in po svetu posegali po najžlahtnejših odličjih. A tukajšnjo plavalno infrastrukturo vztrajno načenja zob časa, prav tako pa Ljubljana še vedno ostaja ena redkih evropskih prestolnic brez pokritega 50-metrskega bazena. V naslednjem mandatu se bom zato zavzel, da se v našem glavnem mestu čim prej zgradi sodoben plavalni objekt, ki bo s pokritim olimpijskim bazenom v svojem jedru naslovil različne interese in potrebe tekmovalcev in rekreativnih plavalcev ter poskrbel za njihove optimalne vadbene pogoje.