Projekti prihodnosti

Ukrepi, s katerimi se bomo najprej lotili ključnih področij razvoje – če nam boste zaupali še en mandat:

Okolje in prostor

Nadaljevanje izvajanja protipoplavnih ukrepov na celotnem območju države.


Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana

Pravičnejša prerazporeditev denarja od velikih k mladim kmetom in majhnim kmetijam za gradnjo rastlinjakov, namakalnih in oroševalnih sistemov.


Energetika

Dokončanje HE Mokrice do leta 2021 in začetek gradnje HE na srednji Savi.


Infrastruktura

Drugi tir Koper-Divača, druga cev v Karavanškem predoru in tretja os. 

Socialna politika in pokojninski sistem
Vzpostavitev regionalnih stanovanjskih zadrug za mlade in mlade družine.


Šport

V osnovnih in srednjih šolah vsaj 45 minut gibanja na dan in večja vlaganja v sodobno športno infrastrukturo.

Zdravstvo

Nadaljevanje politike skupnih javnih naročil za opremo, zdravila in material brez posrednikov.


Gospodarstvo

Enaka krepitev spodbud za domače in tuje vlagatelje.


Trg dela

Učinkovitejše preprečevanje in kaznovanje zlorab delovnopravne zakonodaje skozi povečan in poostren nadzor.


Javne finance

Znižanje progresije na dohodninski lestvici za povišanje neto plač.


Pravosodje in pravna država

Nadaljevanje boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Politični sistem

Uvedba instituta neizvoljivosti za pravnomočno obsojene nosilce javnih funkcij z izrečeno nepogojno zaporno kaznijo daljšo od šestih mesecev.


Lokalna samouprava

Večje sodelovanje občanov pri oblikovanju občinskega proračuna.


Javna uprava

Nadaljevanje odprave administrativnih ovir.


Varnost

Krepitev rezervne sestave vojske in policije in izvajanje preventivnih aktivnosti.


Evropska unija

Pobuda za oblikovanje skupne azilne, varnostne in integracijske politike na ravni EU.

Zunanja politika in Slovenci po svetu

Uporaba vseh pravnih in diplomatskih sredstev za uveljavitev arbitražne odločbe na morju.


Izobraževanje

Brezplačni vrtec za vse otroke eno leto pred začetkom šolanja.


Visoko šolstvo in znanost

Uveljavitev sheme mladih raziskovalcev za gospodarstvo in povečanje sredstev za raziskave in razvoj.


Informacijska družba

Enostaven in brezplačen dostop do e-storitev.


Kultura

Postopno zviševanje sredstev za programe in infrastrukturo v kulturi.

Vse podrobnosti programa SMC najdete na spletni strani www.strankasmc.si/program.